Algemene voorwaarden

  1. Als het nodig is afspraak af te zeggen, doet cliŽnt dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag van te voren. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Ook niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
     

  2. Indien client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of voor hem/haar bekende en beschikbare informatie die aanwezig is in medische dossiers niet heeft verstrekt, is Marcelis Consult niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die hierdoor zijn ontstaan.
     

  3. Client heeft de informatie op de website gelezen over: privacyverklaring, algemene voorwaarden, vergoeding en betaling, klachtenregeling. Client stemt hiermee in door een formulier bij de eerste sessie te ondertekenen.
     

  4. Marcelis Consult is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van client door parkeren in straat of voor andere schade door betreden van de praktijk, hal, het toilet.